A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home » Fosil Yakıtlar

Fosil Yakıtlar

Fosil Yakıtların Çevresel Etkileri

Fosil Yakıtların Çevresel Etkileri Fosil Yakıtların Çevresel Etkileri Sürdürdüğümüz yaşam biçimiyle uygarlığımız, iki atom üzerine inşa edilmiş durumda; hidrojen ve karbon. Fosil yakıt tüketimi , bu iki atomun içerisinde yer aldıkları bileşiklerden koparıp oksitlemekten ibaret. Fosil yakıtları sanayide, ısınmada, ulaşımda ve elektrik imalatında kullanıyoruz. Bu yüzden de günümüzün en mühim meselesiyle , küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Fosil yakıtların tüketiminde kömür …

Devamını Oku!

Fosil yakıtların tüketimi ve geleceği

Fosil yakıtların kullanımı ve geleceği Ne kadar tüketmişiz? II. Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya , bundan önceki bütün vakitlerde tükettiği enerjinin 3 katından fazlasını, asrın tümündeyse daha öncekinin 10 katından fazlasını tüketmiş! Modern bir kuvvet santralinde, 1 milyon ton petrol eşdeğeri enerjiyle, saatte 4,5 terawatt elektrik üretilebilir. 2006 bitiminde , yeryüzünde 11 milyar ton petrol “eşdeğeri” enerji tüketmişiz. 2006 senesi bilgilerine …

Devamını Oku!

Türkiye’nin Hidrokarbonları

Kömür Ülkemizin en mühim üretim kalemi linyit. Toplamında 8, 4 milyon ton linyit rezervine sahip. Bu rezervin %68’inin düşük bir ısıl değeri olduğundan, üretilen linyitler ağırlıklı olarak termik santrallerde tüketiliyor. Türkiye taşkömürü rezervi, toplamında 1 . 35 milyar ton dolaylarında . Üretim havzasının natürel koşulları sebebinden kârlı bir işletmecilik yapılamıyor. Bu da, tüketilen taşkömürünün büyük bir kısmının ithal edilmesine ne …

Devamını Oku!

Petrol Ürünleri Nerelerde Kullanılır?

Petrol Mahsulleri Nerelerde Kullanılır? Çoğu insanın sandığının tersine petrol mahsulleri , taşımacılıkta sadece araçların depolarına konan yakıt olarak tüketilmiyor. Faklı özellikte üretilmiş çeşitli yakıtlar deniz, tren ve hava ulaşım ve taşımacılığında da kullanılıyor. Evde ısıtma gazı, gazyağı, LPG ya da tüpgaz olarak ısınma ya da yiyecek pişirmede; ya da kullandığımız plastik, şişe, bidon, boru benzeri evsel ürünlerin imalatında kullanılır. Sanayide …

Devamını Oku!

Petrol ve Doğal Gaz Nasıl İşlenir?

Petrol ve Doğal Gaz Ne Türlü İşlenir? Yerin altından çıkan kahverengi ve yoğun kıvamlı sıvı/akışkan , bu ham haliyle yakıt olarak kullanılamaz. Bu yüzden, rafineri denen kocaman komplekslerde, arıtılır. Arıtma ayrıştırma, dönüştürme, geliştirme ve karıştırma olmak şartıyla dört ana işleyişten oluşur. Bu işleyişler, işlenecek ham petrolün kalitesine ve sunulacağı sektörün özelliklerine göre değişir. Tanklarda yüksek sıcaklıkta tutulan ham petrol , …

Devamını Oku!

Petrol ve Doğal Gaz nasıl bulunur?

Petrol ve doğal gaz nasıl bulunur? Kömürden çeşitli olarak petrol ve doğal gaz, dünyanın ancak belirli bölgelerinde bulunuyor . Bu yüzden dünyanın en pahalı, en çok yatırım gerektiren sektörlerinden biri. Arama-bulma faaliyetlerindeki risk çok yüksek . İstatistik bilgilere göre , dünya petrol bulma ortalaması 1/10 sondalama kuyusu olarak veriliyor. Bu, açılan 10 kuyudan 9’unun kuru ya da boş olduğu , ayrıyeten …

Devamını Oku!

Petrol ve Doğalgaz Nedir, Nasıl Oluşur?

Petrol ve Doğalgaz Nedir, Ne Türlü Oluşur? Aynı tip hidrokarbon moleküllerinden oluşmuş, sıvı/akışkan evredeki akışkana petrol , gaz evredeki akışkana da doğalgaz deniyor . Hidrokarbonların yer altında ne türlü oluştukları, henüz tümüyle bilinmiyor. Fakat süregelen bilimsel araştırmalar, bu oluşuma ışık tutuyor. Deniz, göl, ya da akarsularda hayatını yitirmiş organik artıklar, oksijensiz durgun deniz, göl ya da delta yataklarında, akarsuların da taşıdığı …

Devamını Oku!

Kömür Nerede ve Nasıl Bulunur?

Dünyanın her yerinde kömür bulunuyor . 70 ülkede kömür üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri , Rusya, Çin ve Hindistan en büyük kömür rezervlerine sahip ülkeler. Kömür nasıl bulunur? Kömür bulma süreci çoklukla bölgenin bir jeoloji haritasının çıkarılmasıyla başlar. Araziden edinilen örneklerin kimyevi ve fiziksel özelliklerinin saptanmasıyla sürer. Ardından da bir keşif sondajıyla biter. Tüm bu aşama , geliştirilecek alanın tam bir …

Devamını Oku!

Kömür Türleri Nelerdir?

Turbadan antrasite, bir kömürün olgunluk değişiminin her mertebesi , kömürün kimyevi ve fiziksel özelliklerini farklılaştırır. Bu farklılık, kömürün ” kömürleşme derecesi ” ne işaret eder. Kömürleşme derecesi düşük linyit ve alt bitümlü, toprağımsı buna benzer görünürler. Mat ve yumuşak bu tür kömürler, rahatlıkla ufalanabilir. Birçok fazla oranda nem, düşük oranda da karbon içeriler. Bu yüzden enerjileri de düşük olabilir . …

Devamını Oku!

Kömür Nedir, Kömür Nasıl Oluşur?

Kömür yanıcı, tabakalaşmış, tabiatta damarlar şeklinde yer alan , sert , organik bir kaya türü. Yapısında bir sürü miktarda karbon, az miktarda hidrojen, oksijen, kükürt ve azot bulunur; kil benzeri , organik olmayan maddeler de bulunabilir . Kömürün ilk oluşumu, Karbonifer Dönemi’nde, Dünya’nın devasa ormanlarla kaplı bataklık sahalarında başladı. Yaşadıkları yerlerde farklı sebeplerle can veren bitkiler , “turba” ya da …

Devamını Oku!